2 mln zł dotacji dla Infosystems

Warszawska spółka z branży informatycznej INFOSYSTEMS S.A. podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie innowacyjnego portalu internetowego, nad którym INFOSYSTEMS będzie prowadzić prace w swoim niedawno otwartym nowym Centrum Badawczo – Rozwojowym. Wysokość dotacji wynosi prawie 2 mln zł i była to największa dotacja przyznana w tym roku w ramach działania 8.2 POIG .