19 poprawek do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

19 poprawek wprowadzili senatorowie do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Uchwalona pod koniec lipca ustawa zbiera rozproszone wcześniej po kilku aktach prawnych zasady przewozu towarów niebezpiecznych – drogowego, kolejowego czy żeglugą śródlądową.